Belegging

Tipaflon coating løser mange problemer.

Industrien sparer millioner årlig ved å bruke PTFE. I vår produksjonsavdeling løser vi derfor mange problemer.

Vi belegger gjenstander og materialer med Tipaflon, som er vårt varemerke for fluorplasten. 
Vi har i mer enn 30 år hatt en egen beleggingsavdeling, og vår dyktige produksjonsstab har lang og bred erfaring i å mestre de vanskeligste arbeidsoppgaver.

Hva er Tipaflon coating?
Det dreier seg om en prosess hvor vi påfører et tynt sjikt av PTFE på forskjellige overflater. Komposittprodukter (blandinger) av andre fluorplastmaterialer, eller spesielt temperaturstabile plastmaterialer, benyttes der helt spesielle egenskaper ønskes.
Beleggene påføres ved en sprøyteteknikk etter at overflaten er forpreparert. Påfølgende sintring sørger for at belegget får de ønskede egenskaper.

Materialet som skal belegges må tåle å varmes opp til beleggets sintringstemperatur. Den varierer fra +160 ºC til + 450 ºC for de forskjellige beleggtyper.

o

Dette oppnår du med Tipaflon coating:
Når PTFE og andre fluorplaster påføres et basismateriale, får vi helt nye overflateegenskaper som:

- Tørrsmørende overflate
- Ingen vedheft
- Lav friksjon
- Bestandighet mot nesten alle kjemikalier
- Korrosjonsbeskyttelse
- Temperaturbestandighet
- Ingen aldring
- Vann- og oljeavvisende
- Meget gode elektriske egenskaper
- Hindrer skjæring/kaldsveising

Hva kan belegges?
Tipaflon coating kan påføres alle dimensjonsstabile materialer som tåler ovnstemperaturene ved sintring. Størrelsen på gjenstandene begrenses kun av våre sintringsovner. Vi kan i dag håndtere gjenstander på inntil H=850mm x B=1000mm x L=2500mm og med vekter opp til ett tonn.
Tipaflonbelegg kan pålegges støpejern, stål, syrefast stål, høylegerte, nikkelbaserte legeringer, aluminium (med lavt kobberinnhold), messing, bronse, keramikk, glass, og andre
temperaturstabile materialer.

 

Tipaflon kan også skreddersys for spesielle underlag om dette er ønskelig. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

Teflon

De fleste kjenner «teflon» fra stekepannen på kjøkkenet, men de færreste er kanskje klar over at dette er en overmåte viktig industriell og medisinsk polymer.

Husholdningene var nemlig sent ute til å nyte godt av denne trylleplastens mange og suverene egenskaper. Den tåler stor varme, har svært lav friksjon og motstår dessuten en rekke svært aggressive kjemikalier. Ikke rart at industrien tidlig trykket den til sitt bryst og at mange kaller den et eventyrlig produkt.
På grunn av de mange verdifulle egenskapene har PTFE lenge vært i bruk innen fly-, romfarts- og medisinteknisk industri. Materialet er dessuten svært vanskelig å antenne, så det anvendes ofte for å øke brannsikkerheten i offshoreinstallasjoner, samt i fly- og romfartssystemer. Videre utnyttes PTFEs kjemiske og termiske motstandsdyktighet til å forhindre lekkasjer og ulykker ved industrianlegg generelt. PTFE benyttes bl.a. som innerrør i rørledninger og tjener derved som korrosjonsbeskyttelse ved kjemiske fabrikkanlegg.

Også i menneskekroppen
Innen visse områder har polymeren helt unike egenskaper som har vært absolutt påkrevet for å oppnå fundamentale vitenskapelige fremskritt. Det kan nevnes at PTFE benyttes som membraner ved implantater, i kunstige ledd og som sener, blodårer og mye annet. Dette har gjort at man innen medisinsk forskning har kunnet utvikle og forbedre "reparasjons-teknikken" uten fare for fysiologiske reaksjoner eller bivirkninger.

Etterhvert uunnværlig
PTFE, også kalt «teflon», gir en nærmest usynlig forbedring av hverdagen. Skulle vi imidlertid fjernet stoffet, ville det føre til en reduksjon av levestandarden og en betydelig økning av ulykkesrisikoene. Vi ville for eksempel få økte vedlikeholdskostnader, hyppigere driftsstans og mere fett i maten, bare for å nevne noe. «Reparasjon» av menneskekroppen ville også bli satt mange tiår tilbake. Behovet for PTFE kommer bare til å øke i overskuelig fremtid.
Husholdningsartikler belagt med teflon er bare ett eksempel på denne plastens mange verdifulle egenskaper. Dagens hjemlige, industrielle og medisinske hverdag ville nærmest vært håpløs uten.

Dersom du ønsker mer informasjon om teflonenes unike egenskaper, kan du ta kontakt med Terje Lundhagen.

 

Spørsmål? Kontakt oss

X

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg!

Otto Olsen

Ring oss direkte

63 89 08 00 

...eller send oss ditt spørsmål under og vi kontakter deg

Lukk