Flyplassutstyr


Flyplassutstyr er en fellesbetegnelse for utstyr brukt på flyplasser i tilknytning til Fuelling defuelling av fly og helikopter.

Vi samarbeider med en rekke internasjonale produsenter og kan tilby:

 • Flybunkringsslanger i henhold til EN ISO 1825 (EN 1361) 
 • Kuplinger i henhold til EN 14420-5
 • Gjennomstrømningsmålere for Jet A1 og forsvarets F34
 • Undervingskupling
 • Overvingspistoler
 • Kulekraner og dødmannsventiler
 • Pumper
 • Fuel filtrering; partikkelfilter, Coalescer/Separator, Monitorelementer
 • Utstyr for prøvetaking av Jetfuel, lukket prøvebeholder 4-20 og 80 liter
 • Pit ventiler og annet utstyr for pipeline (rørgater)
 • Dry Aviation Couplings
 • Jordingsklemmer, wire og tromler

I tillegg til at vi trykktester nye slanger kan vi også hjelpe til med trykktesting av brukte slanger.
Kontakt oss gjerne ved spørsmål rundt flyplassutstyr: 
telefon: 907 98 623 E-Post: olje@oo.no

Spørsmål? Kontakt oss

X

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg!

Otto Olsen

Ring oss direkte

63 89 08 00 

...eller send oss ditt spørsmål under og vi kontakter deg

Lukk